Vi erbjuder hjälp med

Projektledningsstöd

Resursen arbetar som stöd till projektledare, specialister och förvaltningsledare. Tillsammans ansvarar Karlanders för att projektet är lönsamt med hög produktivitet och god kvalitet. Vi har stort kundfokus vilket bland annat innebär att vara lyhörd för kundens önskemål. Vi arbetar för en säker arbetsplats. Resursen stöttar teknisk förvaltning, uppföljning, ekonomi inklusive inköp och ekonomistyrning samt planering och tillämpning av relevanta verktyg.

Vi har konsulter för alla dina bygg- och anläggningsprojekt

Karlanders är ett konsultföretag som är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom väg-, berg-, tunnel- och järnvägsbyggnation samt utveckling av byggnader och fastigheter.