Vi erbjuder hjälp med

Projektekonomi

Vid arbete i projekt finns det ett behov av att lägga stort fokus på projektets ekonomi. Med våra projektekonomer, som har lång erfarenhet av bygg- och anläggningsbranschen, hjälper vi er med detta. Genom att hjälpa projektet med bland annat prognoser, ÄTA-hantering, fakturahantering och ekonomisk uppföljning kan risker samt felaktigheter identifieras och motverkas i ett tidigt skede.

Vi har konsulter för alla dina bygg- och anläggningsprojekt

Karlanders är ett konsultföretag som är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom väg-, berg-, tunnel- och järnvägsbyggnation samt utveckling av byggnader och fastigheter.