Vi erbjuder hjälp med

Projektledning

Lång erfarenhet och bred kompetens inom våra verksamhetsområden gör att våra projekt- och byggledare kan ansvara för både stora och små projekt.

Vi samordnar och optimerar utförande, kostnader och tidplan för projekten.

Vi har konsulter för alla dina bygg- och anläggningsprojekt

Karlanders är ett konsultföretag som är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom väg-, berg-, tunnel- och järnvägsbyggnation samt utveckling av byggnader och fastigheter.