Vi erbjuder hjälp med

Etableringssupport

Allt fler utländska entreprenörer vill vara med och utveckla svensk infrastruktur. Att etablera sig på den svenska byggmarknaden kräver kunskap om allt från myndighetskontakter till entreprenadjuridik.

Genom vår erfarenhet och våra nätverk erbjuder vi tjänster som underlättar för utländska företag att etablera sig på den svenska marknaden.

Vi har konsulter för alla dina bygg- och anläggningsprojekt

Karlanders är ett konsultföretag som är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom väg-, berg-, tunnel- och järnvägsbyggnation samt utveckling av byggnader och fastigheter.