Karlanders

Referensprojekt

Karlanders

Liseberg Helix

Karlanders

Marieholmsförbindelsen

Karlanders

Högsbo specialistsjukhus

Några av alla våra projekt

 

APM Terminals

APM Terminals har investerat i nya grensletruckar för containerhanteringen i Göteborgs Hamn.

AstaZero

Vi är mycket stolta över att ha utfört bygg-och projektledning för AstaZeros stora testbana för person- och lastbilar i Hällered utanför Borås.

BanaVäg i Väst

Projekt BanaVäg i Väst är utbyggnaden av dubbelspår och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan.

Gunnestorps förskola

Gunnestorpsvägen i Tuve, på västra Hisingen, ingår i projektet BoStad2021; ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och olika byggaktörer.

Göteborgs Centralstation

Plattformstaken på Göteborgs Centralstation byggdes för ungefär 100 år sedan och var i behov av renovering.

Hjällsnäshallen

Projektet är en samverkansentreprenad som avser tillbyggnad av Hjällsnäshallen i Gråbo, Lerums kommun med en ny idrottshall samt gymnastikhall med hoppgrop.

Liseberg "HELIX"

För Lisebergs räkning har vi varit med och projektoptimerat grundläggningen av Helix – Lisebergs största attraktionssatsning någonsin.

Högsbo specialistsjukhus

Under den gemensamma visionen ”tillsammans för en vård i framkant” växer ett nytt sjukhus nu fram i Göteborg.

Lekstorpsskolan i Gråbo

Lekstorpsskolan i Gråbo är i behov av utbyggnad från dagens kapacitet på 350 elever till att rymma 500.

Marieholmsförbindelsen

Marieholmsförbindelsen byggs för att förbättra kommunikationen och minska sårbarheten i trafiksystemet mellan Göteborgs Hamn, industrierna på Hisingen och den centrala delen av Göteborg.

Nya Regionens Hus i Göteborg

Syftet med projektet var att samla regionens tjänstemän, som tidigare var utspridda över Göteborg, till ett kontorshus.

Skepplanda simhall

Skepplanda simhall var i behov av upprustning av ett nytt vattenreningssystem. Simhallen har 800 – 1000 besökare per vecka och är den enda i kommunen.

Spårvagnsdepå Ringön

En ny spårvagnsdepå skall byggas på Ringön i Göteborg med uppdrag av Västfastigheter. Depån möjliggör spårbunden trafik på Hisingen även om Göta Älvbron är avstängd.

Sysslomansgatan BmSS

Sysslomansgatan BmSS-boende är en nybyggnation med sex lägenheter samt nödvändiga personal- och gemensamhetsutrymmen.

Varbergstunneln

Västlänken är en ny, dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg, som kommer att gå under och genom centrala Varberg.

Västlänken

Västlänken är en ny, dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg, som kommer att gå under och genom centrala Göteborg.

Åsa Station

Varje dag rullar tåget in på Åsa Station och lämnar och hämtar resenärer.

Fastighetsprojekt

 

APM Terminals

APM Terminals har investerat i nya grensletruckar för containerhanteringen i Göteborgs Hamn.

Gunnestorps förskola

Gunnestorpsvägen i Tuve, på västra Hisingen, ingår i projektet BoStad2021; ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och olika byggaktörer.

Göteborgs Centralstation

Plattformstaken på Göteborgs Centralstation byggdes för ungefär 100 år sedan och var i behov av renovering.

Hjällsnäshallen

Projektet är en samverkansentreprenad som avser tillbyggnad av Hjällsnäshallen i Gråbo, Lerums kommun med en ny idrottshall samt gymnastikhall med hoppgrop.

Högsbo specialistsjukhus

Under den gemensamma visionen ”tillsammans för en vård i framkant” växer ett nytt sjukhus nu fram i Göteborg.

Lekstorpsskolan i Gråbo

Lekstorpsskolan i Gråbo är i behov av utbyggnad från dagens kapacitet på 350 elever till att rymma 500.

Skepplanda simhall

Skepplanda simhall var i behov av upprustning av ett nytt vattenreningssystem. Simhallen har 800 – 1000 besökare per vecka och är den enda i kommunen.

Sysslomansgatan BmSS

Sysslomansgatan BmSS-boende är en nybyggnation med sex lägenheter samt nödvändiga personal- och gemensamhetsutrymmen.

Anläggningsprojekt

 

AstaZero

Vi är mycket stolta över att ha utfört bygg-och projektledning för AstaZeros stora testbana för person- och lastbilar i Hällered utanför Borås.

BanaVäg i Väst

Projekt BanaVäg i Väst är utbyggnaden av dubbelspår och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan.

Liseberg "HELIX"

För Lisebergs räkning har vi varit med och projektoptimerat grundläggningen av Helix – Lisebergs största attraktionssatsning någonsin.

Marieholmsförbindelsen

Marieholmsförbindelsen byggs för att förbättra kommunikationen och minska sårbarheten i trafiksystemet mellan Göteborgs Hamn, industrierna på Hisingen och den centrala delen av Göteborg.

Nya Regionens Hus i Göteborg

Syftet med projektet var att samla regionens tjänstemän, som tidigare var utspridda över Göteborg, till ett kontorshus.

Spårvagnsdepå Ringön

En ny spårvagnsdepå skall byggas på Ringön i Göteborg med uppdrag av Västfastigheter. Depån möjliggör spårbunden trafik på Hisingen även om Göta Älvbron är avstängd.

Varbergstunneln

Västlänken är en ny, dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg, som kommer att gå under och genom centrala Varberg.

Västlänken

Västlänken är en ny, dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg, som kommer att gå under och genom centrala Göteborg.

Åsa Station

Varje dag rullar tåget in på Åsa Station och lämnar och hämtar resenärer.

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda just dig?

Vi är ett konsultföretag som är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom väg-, berg-, tunnel- och järnvägsbyggnation samt utveckling av byggnader och fastigheter.