Referensprojekt

Skepplanda simhall

Skepplanda simhall var i behov av upprustning av ett nytt vattenreningssystem. Simhallen har 800 – 1000 besökare per vecka och är den enda i kommunen.

Projektet upphandlades som en totalentreprenad för Ale kommun, med Enwa Badanläggningar som entreprenör.

Det nya systemet bygger på rening via sandfilter. Lösningen tillgodoser dagens kapacitet och krav på badvattenkvalité. Bytet medför en lägre energiförbrukning och förlänger simhallens livslängd.

Arbetet utfördes under sommaren 2019. Våra uppdrag har varit projekt- och byggledning.

Karlanders

Vi arbetar med intressanta projekt i varierande storlek. Vi verkar framförallt i Västsverige. Vi är inblandade i allt från förskolor och spårvagnsdepåer till väg- och tunnelbyggen och åkattraktioner på Liseberg. Många projekt är av komplex natur med intressanta utmaningar.

Aktuellt

Studiebesök västlänken

28 mars 2024

Vinga Group har haft sin första AW. Vi började med studiebesök på två av västlänkens etapper, E03 & E04 Kvarnberget och Haga. Trafikverket är beställare. Vidare till Draken för presentation om hotellbygget och även bolagen sinsemellan, Karlanders & ViaQ. Avslutade med en god mat och dryck i trevligt sällskap.