Referensprojekt

Sysslomansgatan BmSS

Sysslomansgatan BmSS-boende är en nybyggnation med sex lägenheter samt nödvändiga personal- och gemensamhetsutrymmen. Varje lägenhet har tillgång till en uteplats.

För att bullernivåerna på uteplatserna ska bli acceptabla byggs också ett plank utmed Sysslomansgatan.Entreprenadformen är genomförandeentreprenad. Projekteringen startades i augusti 2019 pågick under sex månader. Därefter skedde upphandling av entreprenör och en byggnation som beräknas ta ca 12 månader på uppdrag av Lokalförvaltningen i Göteborg.

Byggnaden kommer uppföras i KL/CLT, korslimmat trä, med ett trätak av lättelement.

Vårt uppdrag i projektet är projektledning.

Karlanders

Vi arbetar med intressanta projekt i varierande storlek. Vi verkar framförallt i Västsverige. Vi är inblandade i allt från förskolor och spårvagnsdepåer till väg- och tunnelbyggen och åkattraktioner på Liseberg. Många projekt är av komplex natur med intressanta utmaningar.

Aktuellt

Under hjälmen på byggledare Benny!

26 april 2023

Projekt E03 Kvarnberget, Trafikverket. Hör vad Karlanders Benny Claesson berättar via länken nedan. Länk: Under hjälmen - med Benny Claesson Vårt uppdrag i projektet är byggledning.