Vi erbjuder hjälp med

Kontrollansvarig

För att ett projekt ska bli framgångsrikt krävs att det finns en genomarbetad kalkyl och en realistisk tidplan. Vi erbjuder våra kunder stöd under hela byggprocessen, från det grundläggande idéstadiet, genom projektering till slutlig produktion och avstämning. Vi lägger stor vikt vid att granska förfrågningsunderlag och göra olika typer av riskbedömningar. Genom att involvera våra olika kompetenser kan vi undanröja överraskningar i senare skeden och få fram en hållbar kalkyl.

Vår styrka är vår långa erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen.

Vi har konsulter för alla dina bygg- och anläggningsprojekt

Karlanders är ett konsultföretag som är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom väg-, berg-, tunnel- och järnvägsbyggnation samt utveckling av byggnader och fastigheter.