Vi erbjuder hjälp med

Arbetsmiljö och BAS-P

KMA-samordnare ansvarar för att driva och samordna projektens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete samt att förse projektledningen med material och beslutsunderlag inom området. Genom en bra dialog med entreprenörer skapas fungerande säkerhetsrutiner. Det förenklar arbetet för projektledningen och säkerställer att frågorna hanteras på rätt sätt.

I projekt med miljöklassning kan byggarbetsmiljösamordnaren identifiera, planera, genomföra och följa upp miljöklassningsaktiviteter i projektet. Vi är utbildade inom byggarbetsmiljösamordning och har certifierade BAS-P.

Vi har konsulter för alla dina bygg- och anläggningsprojekt

Karlanders är ett konsultföretag som är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom väg-, berg-, tunnel- och järnvägsbyggnation samt utveckling av byggnader och fastigheter.