Vi erbjuder hjälp med

Besiktning

Vi har besiktningsmän med stor erfarenhet inom byggentreprenad och entreprenadbesiktning. Vi har utbildade och certifierade besiktningsmän inom mark, VA, yttre miljö, bro, betong och el.

Besiktningsmannens uppgift är att undersöka i vilken mån entreprenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar. Det är ett stort ansvar som kräver såväl tekniska som juridiska kunskaper.

Vi har konsulter för alla dina bygg- och anläggningsprojekt

Karlanders är ett konsultföretag som är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom väg-, berg-, tunnel- och järnvägsbyggnation samt utveckling av byggnader och fastigheter.