Mottagningsbyggnad Östra sjukhuset Göteborg

Gjutningen pågår till den ca 7 000 kvm stora Mottagningsbyggnaden på Östra sjukhuset i Göteborg som ska byggas i 7 plan. Mottagningsbyggnaden har planerad slutbesiktning i oktober 2022. Projektets syfte är att främja det behov av vårdplatser som uppstår vid framtida byggprojekt på Östra sjukhuset. Karlanders har både projektekonom samt byggledare betong på plats i detta intressanta projekt.

Mottagningsbyggnad Östra sjukhuset Göteborg

Karlanders uppdrag i projektet var att tillsätta en projektekonom som skulle fokusera på projektets ekonomi i allt ifrån fakturafrågor, ÄTA-hantering, prognosarbete samt att medverka i möten och samtal tillsammans med entreprenör för att säkerställa en kontinuerlig ekonomisk uppföljning. Karlanders har även uppdrag som byggledare betong vars uppdrag är att säkerställa kvalitén och kontrollera produktionen inom de betongarbeten som utförs. Byggledarens kompetens är av stort värde för projektets framdrift.

Intervju med Assar Sjöblom

23 mars 2021

Vilka är vi egentligen som jobbar på Karlanders och vad gör vi på dagarna? Följ Karlanders nya intervjuserie för att få en inblick i vår vardag och våra olika uppdrag. Assar Sjöblom är nästa medarbetare att bli intervjuad.

Deletapp E02 Centralen

23 februari 2021

I detta projekt inbegrips en stor mängd ledningsarbete samt olika trafikomläggningar. Projektet löper på bra, man har sprängt ut ca 60 meter bergtunnel och gjutit ca 250 meter betongtunnel.