Aktuellt hos Karlanders

APMT höjer taket

27 april 2020

APMT har sedan en tid tillbaka investerat i nya högre grensletruckar för containerhanteringen i Göteborgs Hamn och höjer därför taket på en servicebyggnad.

Ny bro till Getterön

25 mars 2020

Vi på Karlanders är med och byggleder grundläggningen och betongarbetena för den nya bron till Getterön i Varberg.

Väg 27 Busshållplats Lockryd

06 november 2019

Patrik Ahlqvist har som projektledare åt Trafikverket lett projektering och byggnation av nytt hållplatsläge vid Lockryd väg 27 i Svenjunga kommun.

Väg 1758 Mellomgärde-Henå

25 oktober 2019

Karlanders är byggplatsuppföljare åt Trafikverket på förstärkningsarbeten på väg 1758 mellan Bollebygd och Töllsjö.