Intervju med Lisa Willman

Nästa person att intervjuas är Lisa Willman.

Intervju med Lisa Willman

Namn: Lisa Willman
Antal år på Karlanders: 5
Nuvarande uppdrag: Byggledare miljö på Ringödepån, KMA-samordnare på Karlanders samt i flertalet bergförstärkningsprojekt åt entreprenadföretaget Opticon Rock.

 1. Du har idag bl.a. uppdrag som byggledare miljö. Kan du berätta lite om din roll?

  Som byggledare jobbar man med dagliga uppföljningar och kontroller för att se till att projektet löper på enligt plan. På Ringödepån, som är ett projekt i miljardklassen, är vi totalt tretton byggledare inom olika discipliner. Mitt uppdrag inom miljö handlar främst om att samordna och följa upp den omfattande sanering som har pågått i området, att följa upp projektets miljökontrollprogram samt att ha löpande avstämningar med entreprenören, Miljöförvaltningen och andra intressenter. Vi på beställarsidan är dessutom alltid med på entreprenörens skyddsronder, som äger rum två gånger per vecka.

 2. Du är även KMA-samordnare på Karlanders. Vad innebär det?

  Som KMA ansvarar jag för Karlanders verksamhetssystem och ser till att det uppfyller kraven enligt vår kvalitets- och miljöcertifiering. Det handlar bland annat om att se över vår dokumentation, se till att vi jobbar med våra egenkontroller, följa upp mål, utföra projektutvärderingar och att arbeta med ständiga förbättringar.   

 3. Du sitter också med i Karlanders ledningsgrupp. Vad innebär det och vad gör ni på ledningsgruppsmötena?

  Karlanders ledningsgrupp utgörs för tillfället av sju personer: fem konsulter plus de två cheferna Fredrik Karlander och Annica Lind. Vi ses ungefär en gång per månad och diskuterar marknad och strategi, personal, erfarenhetsåterföring och mycket annat. Vi har också två heldagar per år när vi sitter och går igenom verksamhetssystemet mer på djupet. Då sätter vi upp nya mål för året, går igenom risker och hot, miljöaspekter, jobbar med handlingsplaner mm. Det är kul att få vara en del av det arbetet och kunna vara med och påverka. Dessutom är det kul att få så mycket nytta av alla kurser jag läste i företagsledning på AE, mitt Chalmersprogram.

 4. Vad skulle du säga är den främsta anledningen till att man ska arbeta på Karlanders?

  Jag har fantastiskt goa kollegor och vi har väldigt kul ihop på dagarna. Dessutom känner jag att man verkligen får uppskattning för det man gör på jobbet.  

Under hjälmen på byggledare Benny!

26 april 2023

Projekt E03 Kvarnberget, Trafikverket. Hör vad Karlanders Benny Claesson berättar via länken nedan. Länk: Under hjälmen - med Benny Claesson Vårt uppdrag i projektet är byggledning.

Projekt - Kvarnberget

09 februari 2023

Projekt E03 Kvarnberget pågår för fullt. Trafikverket är beställare och det byggs just nu en tågtunnel i betong som är mer än 300 meter lång. Den del som visas på bilden byggs i ett bergschakt som sprängts ut. I söder mot hamnkanalen ligger tunneln som är 200 m lång i lera. Vårt uppdrag i projektet är byggledning.