Karlanders bolagen går samman!

Ett Karlanders och det gäller även bolagsnamnet framöver när Karlanders bolagen, går samman under Karlander Konsult AB. Det innebär att Karlander Konsult Göteborg AB endast kvarstår som avtalspart.

Karlanders bolagen går samman!

Företags- och fakturainformation hittar ni här!