Underhållsplanering

En fastighet har ett stort värde. Med hjälp av underhållsplanen ser fastighetsägaren till att värna om fastighetsvärdet. Underhållsplanen är ett viktigt styrdokument som är till stor hjälp under renoverings- och underhållsprojekt. Den beskriver fastigheten och är ett levande dokument. Den ger svar på vad som ska göras, när det ska göras och hur mycket det kommer kostar. Planen ger en översiktlig bild för att kunna samordna åtgärder och kunna vara kostnadseffektiv.

 

Vi har lång erfarenhet av både statusbedömningar, underhålls- och besiktningar från mindre bostadsrättsföreningar till stora kommersiella fastighetsägare. Vi kan upprätta underhållsplaner för en fastighet eller ett helt bestånd.