Kompetent Projekt & Byggledning

Styrning av kostnader, tidsåtgång, kvalitet och riskbedömningar är avgörande faktorer för en effektiv process och ett lyckat resultat. Våra projektledare arbetar med alla tänkbara projekt inom anläggnings- och fastighetsbranschen.

 

Inom infrastruktur:

Projektledning, projekteringsledning, byggledning, ekonomi och tidsstyrning med specialistkunskap inom berg, mark/VA, betong, väg, järnväg och marina miljöer som även omfattar undervattensarbeten. 


Inom fastigheter:

Projektledning, projekteringsledning, byggledning, ekonomi och tidsstyrning samt installationssamordning och kontrollansvar.