KMA-samordnare

KMA-samordnare ansvarar för att driva och samordna projektens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete samt att förse ledningen med material och beslutsunderlag inom området. Genom en bra dialog med entreprenörer skapas fungerande säkerhetsrutiner. Det förenklar arbetet för projektledningen och säkerställer att frågorna hanteras på rätt sätt. I projekt med miljöklassning kan KMA-samordnaren identifiera, planera, genomföra och följa upp miljöklassningsaktiviteter i projektet.