Hållbara kalkyler

Två viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt byggprojekt är att pricka rätt i kalkylarbetet och utforma realistiska tidplaner. Speciellt i större projekt inom infrastruktur är det avgörande att ha rätt underlag och kompetens från start.

 

Vår styrka inom detta område är vår gedigna erfarenhet från entreprenörs- och anläggningsbranschen.