Vi öppnar dörren till den svenska marknaden

Många utländska entreprenörer etablerar sig på den svenska byggmarknaden.

Vår kompetens, långa erfarenhet och vårt stora kontaktnät gör att vi kan bistå dig i kontakten med svenska myndigheter.

 

Vi hjälper dig med regelverk, certifieringar, juridik, upphandlingar, avtal och att förstå spelreglerna på marknaden.

 

Vi hjälper dig igång med produktionen genom assistans vid rekrytering av personal med specialistkompetens samt upphandling av kompetenta underleverantörer.

 

Vi hjälper dig även med produktionsplanering och uppföljning.