Konsulter för både bygg- och anläggningsprojekt under samma tak.

Karlanders är ett konsultföretag som är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom väg-, berg-, tunnel- och järnvägsbyggnation samt byggnation av fastigheter.

Vi erbjuder projekteringsledning, projekt- och byggledning, projektadministration, kontrollansvarig, KMA-samordning samt kalkyl och besiktning.

Projekt- och byggledning

Kalkyl

Stöd till utländska byggföretag