Kriminalvården

Ny- och ombyggnad av Häktet – rättscentrum Göteborg. Vår personal har varit ombud i projektet som omfattade projektledning av verksamhetsfrågor avseende normering av boende och verksamhetsytor samt säkerhetsfrågor. Projektet omfattar en befintlig anläggning och en nyetablering.

 

Projektvolym 19000+7000 kvm.